კრეატორი

  • დოკუმენტების/საიტების თარგმნა
  • ტექსტის რედაქტირება
  • სივის/რეზიუმესა და სამოტივაციო
    წერილის შექმნა.
25 k+
კმაყოფილი მომხმარებელი
25 k+
შესრულებული სამუშაო
350 +
უცხოელი მომხმარებელი
100 +
გუნდის წევრი
დღესდღეობით „კრეატორი“ საქართველოში ერთ-ერთი მოწინავე თარგმნისა და სხვადასხვა სერვისების კომპანიაა, სადაც 100-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. „კრეატორი“ მუშაობს დისტანციურად და ვთავაზობთ მომხმარებლებს შემდგომი სახის სერვისებს: დოკუმენტების/საიტების თარგმნა, ტექსტის რედაქტირება, სივის/რეზიუმესა და სამოტივაციო წერილის შექმნა.

მიიღეთ სასურველი
მომსახურება

ka_GEKA